Gevarieerde opgaven – de uitwerkingen

Meer dan een uitkomst!

 

In elke boek van Handig met getallen is een paragraaf met ‘Gevarieerde opgaven opgenomen. Die paragraaf is bedoeld ter voorbereiding op de toets, maar geeft je ook de gelegenheid om na te gaan welke onderdelen van een hoofdstuk je nog wat extra aandacht moet geven.

Op verzoek van veel gebruikers zijn de gevarieerde opgaven verder uitgewerkt dan de antwoorden die in het boek staan. Je ziet de uitwerkingen van een hoofdstuk door op de link te klikken. Je kunt ze ook downloaden.

  1. HMG1a: Gevarieerde opgaven Bewerkingen
  2. HMG1b: Gevarieerde opgaven Strategieën
  3. HMG1b: Gevarieerde opgaven Getallen
  4. HMG2a: Gevarieerde opgaven Verhoudingen
  5. HMG2a: Gevarieerde opgaven Procenten
  6. HMG2b: Gevarieerde opgaven Breuken
  7. HMG2b: Gevarieerde opgaven Kommagetallen
  8. HMG3: Gevarieerde opgaven Meten
  9. HMG5: Gevarieerde opgaven Verbanden

In HMG4 (Meetkunde) zijn geen Gevarieerde opgaven opgenomen.