Inhoud en niveau

Handig met getallen

 

Inhoud en niveau

 

In de reeks Handig met getallen van uitgeverij Cantal komen alle inhouden en begrippen van de ‘Kennisbasis wiskunde voor de Pabo, 2018’ uitgebreid aan bod. Het niveau van de voorbeelden, instructie en opdrachten in Handig met getallen (HMG) is afgeleid van de ‘Referentieniveaus rekenen’ die in 2009 door de SLO zijn beschreven.

Met betrekking tot het niveau van de opgaven uit Handig met getallen (HMG) heeft de publicatie een leidende rol gespeeld. Beide publicaties – en voorlopers daarvan – zijn de basis voor de ontwikkeling van deze reeks ‘Werkboeken gecijferdheid voor de Pabo’. HMG bereidt derhalve gedegen voor op de ‘Kennisbasistoets (KBT) wiskunde’.

 

Inhoud: de domeinen en begrippen
De inhouden van Handig met getallen (HMG) zijn ‘dekkend’ voor de ‘Kennisbasis wiskunde voor de Pabo (2018)‘, voorheen de ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde (2009)’. Wil je weten hoe de vijf onderscheiden domeinen en de bijbehorende begrippen in HMG aan bod komen, lees dan verder…….

 

Niveaus: referentieniveaus SLO
De SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) heeft in 2009 voor elke vorm van onderwijs, behalve wetenschappelijk onderwijs, beschreven aan welk niveau het aanbod voor rekenen (en voor taal) moet voldoen. Deze zogenaamde referentieniveaus staan omschreven in de publicatie ‘Referentieniveaus rekenen, SLO 2009’. Wil lezen hoe die niveaus in HMG terug te vinden zijn, lees dan verder.…….

 

Professionele gecijferdheid
De term professionele gecijferdheid betekent zoveel als ‘boven de stof staan’. Een leerkracht basisonderwijs moet de rekenstof niet alleen zelf op een hoog niveau beheersen, maar moet ook in staat zijn kinderen te helpen zich de rekenstof eigen te maken. Wil je meer weten over het begrip gecijferdheid, lees dan verder.…..