Kernbegrippen Kennisbasis – Incl. herziening 2018

Handig met getallen

 

Kernbegrippen Kennisbasis (2018)

 

In de Kennisbasis worden kernbegrippen genoemd en gebruikt die je moet kennen en toe moet kunnen passen. In Handig met getallen zijn alle kernbegrippen bij een hoofdstuk of paragraaf opgenomen, uitgelegd en voorzien van een voorbeeld. Je kunt de kernbegrippen – waarin ook de herziening van de Kennisbasis uit 2018 is verwerkt – hier downloaden.

 

Domein 1, Hele getallen (HMG 1a en 1b):

 1. Kernbegrippen Bewerkingen
 2. Kernbegrippen Getallen
 3. Kernbegrippen Strategieën

 

Domein 2, Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen (HMG2a en 2b):

 1. Kernbegrippen Verhoudingen
 2. Kernbegrippen Procenten
 3. Kernbegrippen Breuken
 4. Kernbegrippen Kommagetallen

 

Domein 3: Meten (HMG3)

 1. Kernbegrippen Meten

 

Domein 4: Meetkunde (HMG4)

 1. Kernbegrippen Meetkunde

 

Domein 5: Verbanden (HMG5)
Het onderdeel ‘Kernbegrippen Kennisbasis Verbanden’ is over 2 delen verdeeld:

 1. Kernbegrippen Verbanden – deel 1
 2. Kernbegrippen Verbanden – deel 2