Werkwijze

Handig met getallen

 

Opbouw en werkwijze

 

De inhoud en indeling van Handig met getallen (HMG) volgt naadloos die van de ‘Kennisbasis wiskunde voor de Pabo (2018)’. Zowel de Kennisbasis als HMG onderscheiden vijf domeinen:

  • Domein 1: Hele getallen.
  • Domein 2: Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen.
  • Domein 3: Meten.
  • Domein 4: Meetkunde.
  • Domein 5: Verbanden.

Elk werkboek HMG behandelt (een deel van) een domein van de Kennisbasis. De domeinen 1 en 2 zijn – vanwege de grootte van deze domeinen – verdeeld over twee delen: 1a, 1b, 2a en 2a. HMG helpt je om voor de vijf de domeinen het veronderstelde niveau te behalen en professioneel gecijferd te worden. Hoe? Lees verder………