Werkwijze

Handig met getallen

 

Werkwijze

 

De inhoud en indeling van Handig met getallen (HMG) is conform de ‘Kennisbasis wiskunde voor de Pabo (2018)’ en haar voorloper uit 2009.
Beide versies van de Kennisbasis onderscheiden vijf domeinen:

  • Domein 1: Hele getallen.
  • Domein 2: Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen.
  • Domein 3: Meten.
  • Domein 4: Meetkunde.
  • Domein 5: Verbanden.

Het niveau van de opgaven en toetsen in HMG is gebaseerd op de referentieniveaus zoals die zijn beschreven door de SLO (2009).

Handig met getallen helpt je om voor de vijf de domeinen het veronderstelde niveau te behalen. Hoe? Lees verder………