Aanvullingen: herziening Kennisbasis 2018

Handig met getallen

Herziening Kennisbasis 2018

 

In het voorjaar van 2018 zijn de kennisbases van alle vakken op de pabo herzien. Dat geldt ook voor de Kennisbasis voor, zoals het vak nu officieel heet, wiskunde. De ‘Kennisbasis wiskunde voor de pabo (2018)’ bevat aanscherpingen en aanvullingen t.o.v. de eerdere versie uit 2009.

In de werkboeken van Handig met getallen (HMG) voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn die aanpassingen doorgevoerd. Heb je een werkboek van voor dat schooljaar, dan vind je hier de aanpassingen die zijn opgenomen. Ze zijn gerangschikt per werkboek.

 

Radixnotatie andere talstelsels (HMG1 en 1a)

Andere talstelsels dan het tientallig stelsel worden in Handig met getallen genoteerd met behulp van teksthaken. De notatie van het cijfer 4 in het vijftallig stelsel is dus:4[5t] en het getal 17 in het achttallig stelsel wordt genoteerd als: 17[8t].

In domein 1 (Hele getallen) van de herziene Kennisbasis worden getallen van andere dan het tientallige stelsel genoteerd middels de zogenaamde radixnotatie. Het talstelsel waarin wordt gewerkt wordt door een getal tussen haakjes en in ‘subscript’ weergegeven. De notatie van het cijfer 4 in het vijftallig stelsel is dan: 4(5). Het getal 17 in het achttallig stelsel is: 17(8). Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 is die notatie integraal in HMG1 en 1a (onderdeel Getallen) doorgevoerd.

 

Procentpunt (HMG2a)

Aan het onderdeel Procenten van domein 2 is in de herziene Kennisbasis het onderdeel Procentpunt toegevoegd. Daarom is dat onderwerp vanaf schooljaar 2018-2019 ook in HMG2a opgenomen. Die paragraaf Procentpunt kun je – inclusief de opdrachten – lezen en eventueel downloaden.

 

Handig met getallen 2b, hoofdstuk Kommagetallen

Het onderdeel ‘Kommagetallen’ van domein 2 is in de Kennisbasis uitgebreid met Grote getallen (incl. notatie en uitspraak) toegevoegd. Ook zijn de afwijkende Engelse termen voor sommige grote getallen toegevoegd. HMG2b behandelt die onderwerpen al, maar vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn er aanvullingen in de paragraaf opgenomen. De leerstof over Grote getallen kun je – inclusief de opdrachten – lezen en eventueel downloaden.

 

Boxplot (HMG3 en 3b)

Het domein ‘Verbanden’ is in de Kennisbasis uitgebreid met het onderdeel Boxplot  Ook dat onderwerp is in HMG3 en 3b als paragraaf opgenomen. Ook de paragraaf Boxplot kun je, inclusief de opdrachten, lezen en eventueel downloaden.